성종사

language

Giới thiệu công ty梵鐘의 名家 聖鐘社

성종사Thành tích xuất khẩu nước ngoài

 • • Đài Loan Chùa Mingshansi(đúc sáp) 33 tấn(lớn nhất Đài Loan)
 • • Đài Loan Chùa Foguangshansi(đúc sáp) 25 tấn
 • • Đài Loan Chùa Foguangshansi (đúc sáp) 5.6 tấn
 • • Đài Loan Chùa Yuanzhaosi(đúc sáp) 3.75 tấn
 • • Đài Loan Diyuensi(đúc sáp) 1.5 tấn
 • • Đài Loan Hengchun Ecological Farm(đúc sáp) 1.5 tấn
 • • Đài Loan Chùa Xiangguangsi 1.1 tấn
 • • Đài Loan Chùa Fuguosi(đúc sáp) 0.75 tấn
 • • Đài Loan Chùa Wanhongchansi(đúc sáp) 0.35 tấn
 • • Trung Quốc Chùa Jiuhuashan(đúc sáp) 20 tấn
 • • Trung Quốc Chùa Kaiyuansi(đúc sáp) 5.6 tấn
 • • Trung Quốc Chùa Huirenshengsi(đúc sáp) 5.6 tấn
 • • Trung Quốc Chùa Yufosi(đúc sáp) 5.25 tấn
 • • Trung Quốc Chùa Xingjiaosi(mẫu mới) 3.75 tấn
 • • Trung Quốc Chùa Huayansi(đúc sáp) 2.2 tấn
 • • Trung Quốc Chùa Dougongyan(đúc sáp) 1.1 tấn
 • • Trung Quốc Chùa Jiuhuashan(đúc sáp) 1.1 tấn
 • • Trung Quốc Fayaosi 1.1 tấn
 • • Trung Quốc Viện bảo tàng Dazhongsi(đúc sáp) 0.18 tấn
 • • Việt nam Chùa Hoa Nghiêm (đúc sáp) 1.5 tấn
 • • Việt Nam Chùa Ấn Quang 0.045 tấn
 • • Việt Nam Chùa Viên Giác (chiêng)76cm
 • • Hồng Kông Chùa Huiquansi(đúc sáp) 5.6 tấn
 • • Hồng Kông Hội Phật giáo 0.75 tấn
 • • Hồng Kông Chùa Fucijingsi(đúc sáp) 0.1 tấn
 • • Singapore Chùa Haiyingusi(cao cấp) 7.5tấn
 • • Singapore Chùa Fuhaichanyuan(cao cấp) 3.75 tấn
 • • Singapore Chùa Haiyinxiaozhu 0.37 tấn
 • • Singapore Chùa Fuxinchanyuan 0.37 tấn
 • • Singapore Chùa Haiyingusi 0.37 tấn
 • • Nhật Bản Chùa Koraiji 7.5tấn
 • • Nhật Bản Chùa Komeiji(mẫu cũ) 3.75 tấn
 • • Nhật Bản Chùa Ankokuji(mẫu cũ) 3.75 tấn
 • • Nhật Bản Đại học Waseda 1.8 tấn
 • • Nhật Bản chuông hữu nghị Hàn·Nhật 0.9 tấn
 • • Nhật Bản Công ty vận tải Maruya 0.75 tấn
 • • Nhật Bản Chùa Manmyoji(đúc sáp) 0.6 tấn
 • • Thái Hoàng gia Thái Lan(đúc sáp) 3.75 tấn
 • • Mỹ Hawai Chùa Daewonsa(mẫu cũ) 3.75 tấn
 • • Mỹ VA chuông Hòa Bình (đúc sáp) 3 tấn
 • • Mỹ Chùa Longchunsi(đúc sáp) 3 tấn
 • • Mỹ LA Chùa Geumgangseonwon(đúc sáp) 2.5 tấn
 • • Mỹ LA Chùa Dalmasa 0.75 tấn
 • • Mỹ Chuông kỷ niệm chiến tranh Hàn Quốc 2.1 tấn
 • • Mỹ Chùa Sambosa 1.8 tấn
 • • Mỹ Chùa Hongbeobsa 0.75 tấn
 • • Mỹ LA Bệnh viện Good Samaritan(đúc sáp) 0.37 tấn
 • • Chuông hữu nghị Hàn Quốc-Mexico(đúc sáp) 0.9 tấn
 • • Chuông hữu nghị Hàn Quốc- Paraguay(đúc sáp) 0.9 tấn
 • • Chuông hữu nghị Hàn Quốc - Venezuela(đúc sáp)0.9 tấn
 • • Kyrgyzstan Âm thanh của Hàn Quốc 1.3 tấn
 • • SriLanka Chùa Kelaniya 0.37 tấn
 • • Myanmar Chùa Shwedagon (đúc sáp) 0.18 tấn
 • • Pháp Chùa Fahuachansi(đúc sáp) 1.3 tấn
 • • Malaysia Trung tâm giáo dục Phật giáo(đúc sáp) 1.5 tấn
 • • Indonesia Chùa Taipingsi 1.4 tấn

Chuông loại 30 tấn(Tổng cộng 3 cái)

 • • Năm 2008 Chuông hòa bình thế giới(lớn nhất Hàn Quốc) (37.5 tấn, đúc sáp)
 • • Năm 2015 Chuông Chùa Mingshan Đài Loan(lớn nhất Đài Loan) (33 tấn, đúc sáp)
 • • Năm 2012 Chuông của công dân Gwangju(30 tấn, đúc sáp)

Chuông loại 20 tấn(Tổng cộng 16 cái)

 • • Năm 1996 Chuông của dân tỉnh Gyeongbuk(29 tấn, Pept Set)
 • • Năm 1992 Daesunjinrihoe Yeoju(27tấn, Pept Set)
 • • Năm 1995 Daesunjinrihoe Sokcho(27tấn, Pept Set)
 • • Năm 1993 Chuông lớn Daejeon EXPO (24 tấn, Pept Set)
 • • Năm 1996 Hyungbulsa Taebaek(22.5 tấn, Pept Set)
 • • Năm 1997 Chuông của công dân Daegu(22.5 tấn, Pept Set)
 • • Năm 2012 Đài Loan chùa Phật Sơn (25 tấn, đúc sáp)
 • • Năm 1985 Chuông mới Bosingak Seoul(20tấn, đúc khuôn)
 • • Năm 1999 Chuông của dân tỉnh Chungbuk(21 tấn, Pept Set)
 • • Năm 1999 Chuông của dân tỉnh Gyeonggi(21 tấn, Pept Set)
 • • Năm 2000 Chuông của công dân Mokpo(21 tấn, Pept Set)
 • • Năm 2005 Chuông của công dân Jinhae(21 tấn, đúc sáp)
 • • Năm 2008 Chuông HWASEONG palace Suwon(20 tấn, đúc sáp)
 • • Năm 2009 Chuông của công dân Gimhae(21 tấn, đúc sáp)
 • • Năm 2015 Chuông của công dân Gyeongju(20 tấn, đúc sáp)
 • • Năm 2018 Chuông Jiu Hua Shan Trung Quốc(20 tấn, đúc sáp)

Chuông loại 10 tấn(Tổng cộng 14 cái)

 • • Năm 2013 chuông của công dân Yangsan(19 tấn, đúc sáp)
 • • Năm 2005 chuông của công dân Cheonan(19 tấn, đúc sáp)
 • • Năm 2006 chuông của công dân Pochon(15 tấn, đúc sáp)
 • • Năm 1988 Chùa Samgwangsa(12.3 tấn, Pept Set)
 • • Năm 1993 Suwon chuông của công dân (12.3 tấn, Pept Set)
 • • Năm 1993 Changwon chuông của công dân (12.3 tấn, Pept Set)
 • • Năm 1993 Pochon Daesunjinrihoe (13.5tấn, Pept Set)
 • • Năm 2004 chuông của công dân Gangneung(11.2 tấn, đúc sáp)
 • • Năm 2006 Chùa HyuHyuAm Yangyang(12.48 tấn, đúc sáp)
 • • Năm 2009 chuông của công dân Hamyang(12.3 tấn, đúc sáp)
 • • Năm 2012 Chùa Hwaeomsa Gurye(12.3 tấn, đúc sáp)
 • • Năm 2013 Trường Đại học Chungwon Goesan(13.5tấn, đúc sáp)
 • • Năm 2015 Xây dựng Halla Yeoju (13.5tấn, đúc sáp)
 • • Năm 2015 chuông của công dân Buyeo(11.2 tấn, đúc sáp)

Chuông chưa đến 10 tấn(Tổng cộng 8000 cái)

 • • Chuông lớn Thế vận hội Mùa đông Pyeongchang(7.5 tấn, đúc sáp)
 • • Chuông của công dân Yanggu (7.5 tấn, đúc sáp)
 • • Chuông của công dân Hoengseong(7.5 tấn, đúc sáp)
 • • Chuông của công dân Jincheon(7.5 tấn, đúc sáp)
 • • Chuông của công dân Wonju(7.5 tấn, Pept Set)
 • • Seoul Chùa Jogyesa 7.5 tấn(Trụ sở giáo xứ số 1)
 • • Hapcheon Chùa Haeinsa 8.6 tấn(Trụ sở giáo xứ số 12)
 • • Yangsan Chùa Tongdosa 8.6 tấn(Trụ sở giáo xứ số 15)
 • • Geumsan Chùa Geumsansa 8.2 tấn(Trụ sở giáo xứ số 17)
 • • Suncheon Chùa Sunamsa 7.5 tấn(Trụ sở giáo xứ số 20)
 • • Hoengseong Mukukdaedo 9 tấn(đúc sáp)
 • • Jungokdong Daesunjinrihoe 9 tấn(mẫu cũ)
 • • Yongin Chùa Waujeongsa 7.5tấn(mẫu cũ)
 • • Yeochun Chùa Heungguksa 7.5tấn(mẫu cũ)
 • • Jeongeup Chùa Naejangsa 7.5tấn(mẫu cũ)
 • • Chiaksan Chùa Sangwonsa 7.5tấn(mẫu cũ)
 • • Ulsan Chùa Jungwangsa 8.6 tấn(mẫu mới)
 • • Jeonju Chùa Anguksa 7.5tấn(mẫu cũ)
 • • Goseong Chùa Geonbongsa 8.6 tấn(mẫu mới)
 • • Gumi Chùa Yongmyongsa 7.5tấn(mẫu mới)
 • • Bucheon Chùa Seogwangsa 7.5tấn(mẫu cũ)
 • • Changsu Chùa Seongwansa 7.5tấn(mẫu cũ)
 • • Jincheon Chùa Botapsa 7.5tấn(Cao cấp)
 • • Changsu Chùa Jukrimjeongsa 7.5tấn(Cao cấp)
 • • Singapore Chùa Haiyingusi 7.5tấn(Cao cấp)
 • • Nhật Bản Chùa Koraiji 7.5tấn(mẫu mới)
 • • Chuông của công dân Inje(6 tấn, đúc sáp)
 • • Chuông hòa bình Kimpo Aegibong(4.8 tấn, đúc sáp)
 • • Chuông Noul Đường ven biển Baeksu Yeonggwang(3.75 tấn, đúc sáp)
 • • Chuông Pungnammun Jeonju(3.75 tấn, đúc khuôn)
 • • Suwon Chùa Yongjusa 3.75 tấn(Trụ sở giáo xứ số 2)
 • • Odaesan Chùa Woljeongsa 3.75 tấn(Trụ sở giáo xứ số 4)
 • • Boun Chùa Beopjusa 3.75 tấn(Trụ sở giáo xứ số 5)
 • • Yesan Chùa Sudeoksa 3.75 tấn(Trụ sở giáo xứ số 7)
 • • Daegu Chùa Donghwasa 4.8 tấn(Trụ sở giáo xứ số 9)
 • • Gyeongju Chùa Bulguksa 5.6 tấn(Trụ sở giáo xứ số 11)
 • • Hadong Chùa Ssangyesa 3.75 tấn(Trụ sở giáo xứ số 13)
 • • Busan Chùa Beomeosa 5.6 tấn(Trụ sở giáo xứ số 14)
 • • Uisung Chùa Gounsa 5.6 tấn(Trụ sở giáo xứ số 16)
 • • Jangsung Chùa Baekyangsa 3.75 tấn(Trụ sở giáo xứ số 18)
 • • Gurye Chùa Hwaeomsa 5.6 tấn(Trụ sở giáo xứ số 19)
 • • Suncheon Chùa Songgwangsa(Trụ sở giáo xứ số 21) 3.75 tấn(cao cấp)
 • • Gochang Chùa Seonunsa(Trụ sở giáo xứ số 24) 5.6 tấn(sáp ong)
 • • Thiên thái tông Núi Chongbon Guinsa 4.5 tấn(sáp ong)
 • • Seoul Chùa Beopryeonsa(mẫu mới) 6 tấn
 • • Jeongeup Chùa Naejangsa(mẫu cũ) 5.6 tấn
 • • Pohang Chùa Oarsa(mẫu cũ) 5.6 tấn
 • • Pohang Bộ tư lệnh hải quân(mẫu cũ) 5.6 tấn
 • • Anseong Chùa Kyungsusa(mẫu cũ) 5.6 tấn
 • • Anseong Chùa Chiljangsa(đúc sáp) 5.6 tấn
 • • Geumsan Chùa Taegosa(mẫu cũ) 5.6 tấn
 • • Seoul Chùa Dosansa(mẫu cũ) 5.6 tấn
 • • Haenam Chùa Mihwangsa(cao cấp) 5.6 tấn
 • • Gimhae Chùa Suinsa(cao cấp) 5.6 tấn
 • • Yongin Chùa Beopryunsa(cao cấp) 5.6 tấn
 • • Youngwol Chùa Beopheungsa(mẫu cũ) 5.6 tấn
 • • Hapcheon Chùa Gobulam(đúc sáp) 5.6 tấn
 • • Yeoncheon Chùa Wonsimwonsa(đúc sáp) 5.6 tấn
 • • Jincheon Viện bảo tàng chuông(đúc sáp) 4.8 tấn
 • • Suncheon Chùa Songgwangsa(mẫu cũ) 4.8 tấn
 • • Bonghwa Chùa Chukseosa(đúc sáp) 4.8 tấn
 • • Jirisan Chùa Beopgyesa(đúc sáp) 4.5 tấn
 • • Andong Chùa Bongjeongsa(mẫu cũ) 4.5 tấn
 • • Busan Chùa Naewonjeongsa(mẫu cũ) 4.5 tấn
 • • Gangneung Chùa Nakkasa(mẫu cũ)3.75 tấn
 • • Gangneung Chùa Cheonunsa(mẫu cũ) 3.75 tấn
 • • Gangneung Chùa Sungwonsa(mẫu mới) 3.75 tấn
 • • Gangwon Chùa Yongyeonsa(mẫu cũ) 3.75 tấn
 • • Gyeongsan Chùa Gyeongheungsa(mẫu mới) 3.75 tấn
 • • Gyeongsan Chùa Samseongsa(đúc sáp) 3.75 tấn
 • • Gyeongju Trường đại học Dongguk(mẫu mới) 3.75 tấn
 • • Gyeongju Chùa Gaewonsa(mẫu cũ) 3.75 tấn
 • • Gyeongju Chùa Bulguksa(mẫu cũ) 3.75 tấn
 • • Goseong Chùa Okcheonsa(mẫu cũ) 3.75 tấn
 • • Gwangju Chùa Mugaksa(đúc sáp) 3.75 tấn
 • • Gwangju Chùa Hyangrimsa(mẫu cũ) 3.75 tấn
 • • Gwangju Chùa Jeungsimsa(mẫu cũ) 3.75 tấn
 • • Gwangju Chùa Wonhyosa(cao cấp) 3.75 tấn
 • • Quân đội quốc gia Bệnh viện Yangju(cao cấp) 3.75 tấn
 • • Geumsan Chùa Boseogsa(mẫu mới) 3.75 tấn
 • • Gimcheon Chùa Gyamsa(mẫu mới) 3.75 tấn
 • • Gimhae Chùa Jungtosa(mẫu mới) 3.75 tấn
 • • Namwon Chùa Banyasa(cao cấp) 3.75 tấn
 • • Namwon Chùa Gwaneumsa(cao cấp) 3.75 tấn
 • • Namhansansung Chùa Mangwolsa(cao cấp) 3.75 tấn
 • • Nonsan Chùa Gaetaesa(đúc sáp) 3.75 tấn
 • • Duksan Chùa Gwangdeoksa(mẫu mới) 3.75 tấn
 • • Vườn thực vật Dongsan(đúc sáp) 3.75 tấn
 • • Donghae Chùa Samhwasa(cao cấp) 3.75 tấn
 • • Masan Chùa Uilimsa(đúc sáp) 3.75 tấn
 • • Bonghwa Chùa Cheonglyangsa(mẫu cũ) 3.75 tấn
 • • Busan Chùa Hyewonjeongsa(mẫu cũ) 3.75 tấn
 • • Busan Chùa Geumseonsa(cao cấp) 3.75 tấn
 • • Busan Chùa Mujusa(mẫu mới) 3.75 tấn
 • • Busan Chùa Yonggugsa(mẫu mới) 3.75 tấn
 • • Busan Chùa Sungbulsa(mẫu mới) 3.75 tấn
 • • Busan Chùa Seonamsa(mẫu cũ) 3.75 tấn
 • • Busan Chùa Seogtabsa(cao cấp) 3.75 tấn
 • • Busan Chùa Yagsujeongsa(mẫu cũ) 3.75 tấn
 • • Busan Chùa Geumcheonseonwon(đúc sáp) 3.75 tấn
 • • Busan Chùa Yeoyeojeongsa(mẫu mới) 3.75 tấn
 • • Bucheon Trường đại học (cao cấp) 3.75 tấn
 • • Bucheon Chùa Ilnyeomsa(mẫu cũ) 3.75 tấn
 • • Seosan Chùa Seogwangsa(đúc sáp) 3.75 tấn
 • • Seosan Chùa Buseoksa(đúc sáp) 3.75 tấn
 • • Seosan Chùa Gaesimsa(mẫu cũ) 3.75 tấn
 • • Seosan Trụ sở không quân (mẫu mới) 3.75 tấn
 • • Seoul Chùa Yeonghwasa(cao cấp) 3.75 tấn
 • • Seoul Chùa Gilsangsa(đúc sáp) 3.75 tấn
 • • Seoul Chùa Gyeongguksa(mẫu mới) 3.75 tấn
 • • Seoul Chùa Guryongsa(mẫu cũ) 3.75 tấn
 • • Seoul Chùa Hwagyesa(mẫu cũ) 3.75 tấn
 • • Seongnam Chùa Gaewonsa(mẫu cũ) 3.75 tấn
 • • Suwon Chùa Cheonglyeonam(mẫu cũ) 3.75 tấn
 • • Sunchang Chùa Gangcheonsa(cao cấp) 3.75 tấn
 • • Sunchang Chùa Songhagsa(cao cấp) 3.75 tấn
 • • Anseong Chùa Cheongyongsa(mẫu cũ) 3.75 tấn
 • • Youngdong Chùa Banyasa(mẫu mới) 3.75 tấn
 • • Youngam Chùa Dogapsa(mẫu cũ) 3.75 tấn
 • • Yeongju Chùa Shinheungsa(mẫu cũ) 3.75 tấn
 • • Yeongju Chùa Gwaneumsa(cao cấp) 3.75 tấn
 • • Yeongju Chùa Huibangsa(mẫu mới) 3.75 tấn
 • • Yeongju Chùa Yuseogsa(mẫu mới) 3.75 tấn
 • • Yesan Chùa Hyangcheonsa(mẫu mới) 3.75 tấn
 • • Yongin Chùa Yongdeoksa(mẫu mới) 3.75 tấn
 • • Ulsan Chùa Taeanjeongsa(mẫu cũ) 3.75 tấn
 • • Ulsan Chùa Dongchugsa(mẫu cũ) 3.75 tấn
 • • Ulsan Chùa Haenamsa(mẫu cũ) 3.75 tấn
 • • Ulju Chùa Shinbulsa(mẫu mới) 3.75 tấn
 • • Uilyeong Chùa Yongguksa(mẫu mới) 3.75 tấn
 • • Uiwang Chùa Sammagsa(mẫu cũ) 3.75 tấn
 • • Iksan Chùa Wonbulgyo(mẫu cũ) 3.75 tấn
 • • Iksan Trường đại học Wonkwang(mẫu cũ) 3.75 tấn
 • • Incheon Chùa Cheonghaksa(mẫu cũ) 3.75 tấn
 • • Incheon Chùa Yagsasa(mẫu cũ) 3.75 tấn
 • • Jangheung Chùa Bolimsa(mẫu cũ) 3.75 tấn
 • • Jeonju Chùa Wibongsa(mẫu mới) 3.75 tấn
 • • Jeju Chùa Guglagsa(mẫu mới) 3.75 tấn
 • • Jeju Chùa Sambangsa(mẫu mới) 3.75 tấn
 • • Jeju Chùa Seondeoksa(đúc sáp)3.75 tấn
 • • Jecheon Chùa Gangcheonsa(mẫu cũ) 3.75 tấn
 • • Jecheon Chùa Heunglimsa(cao cấp) 3.75 tấn
 • • Jinyang Chùa Eungseogsa(mẫu cũ) 3.75 tấn
 • • Jinju Chùa Cheonggogsa(mẫu cũ) 3.75 tấn
 • • Jinju Chùa Dubangsa(mẫu cũ) 3.75 tấn
 • • Cheongpyeong Chùa Banyasa(cao cấp) 3.75 tấn
 • • Cheongju Chùa Myeongjangsa(đúc sáp) 3.75 tấn
 • • Chuncheon Chùa Jeongbeobsa(đúc sáp) 3.75 tấn
 • • Pyeongtaeg Chùa Bulbeobsa(mẫu mới) 3.75 tấn
 • • Pyeongtaek Chùa Maneuisa(mẫu cũ) 3.75 tấn
 • • Haman Chùa Bongamsa(mẫu mới) 3.75 tấn
 • • Haman Chùa Bongjeongam(mẫu mới) 3.75 tấn
 • • Haman Chùa Maesa(mẫu mới) 3.75 tấn
 • • Hongcheon Chùa Cheonjaam(mẫu cũ) 3.75 tấn
 • • Haemi Chùa Gaesimsa(mẫu cũ) 3.75 tấn
 • • Hapcheon Chùa Haeinsa(mẫu cũ) 3.75 tấn
 • • Hwaseong Chùa Muusa(cao cấp) 3.75 tấn
 • • Hwaseong Chùa Shinheungsa(mẫu cũ) 3.75 tấn
 • • Hwasun Chùa Manyeonsa(cao cấp) 3.75 tấn
 • • Hwasun Chùa Sangmongsa(mẫu cũ) 3.75 tấn
 • • Namhansanseong Cheonheungsajong(đúc sáp) 3.75 tấn
 • • Hawai Chùa Daewonsa(mẫu cũ) 3.75 tấn
 • • Okgwa Chùa Gwaneumsa(mẫu cũ) 3 tấn
 • • Yeongju Chùa Bilosa(cao cấp) 3 tấn
 • • Jecheon Chùa Wolmyeongsa(mẫu cũ) 3 tấn
 • • Ulleungdo Chùa Haedosa(cao cấp) 2.6 tấn
 • • Namhae Chùa Mangunam(đúc sáp) 2.6 tấn
 • • Yeosu Chùa Hyangilam(đúc sáp) 2.6 tấn
 • • Sunchang Chùa Manilsa(cao cấp) 2.6 tấn
 • • Asan Chùa Daeyunsa(cao cấp) 2.2 tấn
 • • Jeju Chùa Jonjaam(cao cấp) 2.2 tấn
 • • Seoul Chùa Haglimsa(cao cấp) 2.2 tấn

Thành tích trong nước


서울 보신각 종(5,300관)

Chuông Bosingak Seoul(20tấn)

세계 평화의 종(10,000관)

Chuông hòa bình thế giới(37.5 tấn)

신라대종 (5,040관)

Chuông Silla (19 tấn) (5,040관)

백제대종 (3,000관)

Chuông Baekje (11.2 tấn)


2018 평창동계올림픽 대종(2,018관)

Chuông Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018 (7.5 tấn)

광주 시민의 종(8,150관)

Chuông của Công dân Gwangju(30 tấn)

경북도민의 종(7,700관)

Chuông của công dân Gyeongbuk(28.8 tấn)

대전 EXPO 대종(6,500관)

Chuông EXPO Daejeon(24 tấn)


대구 시민의 종(6,000관)

Chuông của công dân Daegu(22.5 tấn)

경기 도민의 종(5,600관)

Chuông của công dân Gyeonggi(21 tấn)

충북 도민의 종(5,600관)

Chuông của công dân Chungbuk(21 tấn)

진해 시민의 종(5,600관)

Chuông của công dân Jhinhae(21 tấn)


김해 시민의 종(5,600관)

Chuông của công dân Gimhae(21 tấn)

목포시민의 종(5,600관)

Chuông của công dân Mokpo(21 tấn)

수원 화성행궁 종(5,300관)

Chuông Hwaseong Temporary Palace Suwon (20 tấn)

천안 시민의 종(5,000관)

Chuông của công dân Cheonan(18.7 tấn)


포천 시민의 종(4,000관)

Chuông của công dân Pochon(15 tấn)

함양 군민의 종(3,300관)

Chuông của công dân Hamyang(12.3 tấn)

강릉 시민의 종(3,000관)

Chuông của công dân Gangneung(11 tấn)

양산 시민의 종(5,000관)

Chuông của công dân Yangsan(18.7 tấn)


Thành tích nước ngoài


대만 佛光山寺(6,700관)

Đài Loan Fo Guang Shan Si(25 tấn)

대만 明善寺(8,800관)(대만 최대)

Đài Loan Ming Shan Si(33 tấn) (lớn nhất Đài Loan)

대만 제원사(450관)

Đài Loan Di Tuen Si(1.68 tấn)

말레이시아 불타교육중심

Malaysia Trung tâm giáo dục Phật giáo(1.68 tấn)


중국 개원사

Trung Quốc Kai Yuan Si (6 tấn)

중국 옥불선사

Trung Quốc Yu Fo Si(5.25 tấn)

중국 화엄사(700관)

Trung Quốc Hua Yan Si(2.6 tấn)

중국 1.5톤종

Trung Quốc Chuông lá vàng


충청북도 진천군 덕산면 습지길 35대표 : 원광식사업자등록번호 : 135-23-67515전화 : 02-733-6141팩스 : 02-733-4840이메일 : won6141@daum.net

COPYRIGHT ⓒ 성종사. ALL RIGHTS RESERVED.