성종사

language

Công nghệ梵鐘의 名家 聖鐘社

성종사So sánh trạng thái đúc từng công pháp


Nếu so sánh trạng thái đúc của 3 loại công pháp(đúc trong khuôn cát xám, đúc trong khuôn cát, đúc mẫu chảy) hiện đang được sử dụng tại thế giới, trường hợp của công pháp đúc trong khuôn cát xám và đúc trong khuôn cát sử dụng đồ đúc là cát và đất thì bề mặt gồ ghề như các hạt cát to và thô thì công pháp đúc mẫu chảy ngược lại vì đồ đúc là chất liệu gốm ở dạng bột mịn nên có đặc tính là hoa văn tinh xảo và bề mặt đẹp.  
Ngoài ra, ở mức độ chịu lửa của vật đúc thì theo thứ tự gốm sứ(đúc mẫu chảy)>cát(đúc khuôn)>đất(đúc khuôn cát xám), chuông chùa thì nhiệt độ của sắt nóng chảy lên đến 1200 độ, chuông được chế tạo bằng công pháp đúc mẫu chảy so với chuông của công pháp khác có bề mặt mịn và ít bọt khí là vì sử dụng vật đúc chất liệu là gốm mang độ chịu lửa cao 2000 độ.
Phương pháp chế tác  

충청북도 진천군 덕산면 습지길 35대표 : 원광식사업자등록번호 : 135-23-67515전화 : 02-733-6141팩스 : 02-733-4840이메일 : won6141@daum.net

COPYRIGHT ⓒ 성종사. ALL RIGHTS RESERVED.