สอบถามเป็นภาษาไทยติด

ต่อได้ที่ เบอร์โทร

081-872-7725

 

ประวัติศาสตร์และขนบธรรมเนียมที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศเกาหลี

  นับตั้งแต่บริษัทซองจงซาที่ถูกก่อตั้งขึ้นโดยท่านประธานวอนกุกจินที่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อปี1956จนถึงณปัจจุบันนี้ก็นับเป็นเวลากว่า50ปีที่ผลิตเพียงระฆังวัดจนก่อเกิดเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และขนบธรรมเนียมที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศเกาหลีในฐานะบริษัทที่ผลิตระฆังวัดให้กับประเทศเกาหลีตั้งแต่ในช่วงแรกๆ.

 

ความสามารถทางด้านฝีมือที่ดีที่สุดระดับโลก

  วอนควางซิกผู้ที่ถูกยกย่องให้เป็นบุคคลทางวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทซองจงซาได้ทำการศึกษาค้นคว้ากว่า 10ปีจนสามารถฟื้นฟูกรรมวิธีหลอมระฆังแบบโบราณของประเทศเกาหลีให้กลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง. กรรมวิธีนี้ใช้เฉพาะบริษัทของเราอย่างเป็นเอกเทศในโลกและกรรมวิธีนี้ไม่ใช่เพียงแต่ลวดลายบนพื้นผิวของระฆังที่ละเอียดกว่าจากการผลิตด้วยกรรมวิธีอื่นเท่านั้นแต่ยังสามารถสร้างระฆังที่มีเสียงอันไพเราะเพราะพริ้งได้อีกด้วย.และท่านยังได้รับการประเมินว่าเป็นบุคคลที่สามารถหลอมระฆังได้อย่างเหมาะสมยิ่ง.และบริษัทยังประสบผลสำเร็จในด้านการพัฒนาการผลิตด้วยวิธีการหลอมแบบ Precision Casting ซึ่งเป็นแบบใหม่ที่นำมาผสมผสานในการผลิตระฆังวัดขนาดใหญ่, จนสามารถได้รับสิทธิบัตรให้สามารถผลิตระฆังที่มีขนาดใหญ่มากกว่า 5เมตรด้วยวิธีการผลิตแบบ precision casting ที่สามารถผลิตได้นี้.และนอกจากนั้นบริษัทซองจงซายังสามารถผลิตระฆังวัดที่สามารถควบคุมระดับเสียงได้เพียงหนึ่งเดียวของโลก, สามารถวิเคราะห์เสียงจนสามารถควบคุมเสียงของระฆังที่ทำการผลิตจนสำเร็จได้ด้วยความสามารถทางช่างฝีมือที่ก้าวล้ำ,บริษัทของเราเป็นบริษัทที่ดีที่สุดระดับโลกที่ทำการส่งออกทั้งในประเทศและนอกประเทศ เช่น ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, ไทย, ฮ่องกง,ใต้หวัน,อเมริกา ฯลฯ และทั่วโลกในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ.

 

 อุปกรณ์เครื่องมือระดับสากล

  เมื่อปี2002ที่ผ่านมาบริษัทซองจงซาได้ขยายและย้ายโรงงานผลิตไปอยู่บนเนื้อที่ 20,000ตารางเมตร ขนาดพื้นที่กว้างขวาง กับ อุปกรณ์และเครื่องมือในการหล่อหลอมดีเยี่ยม สามารถหลอมระฆังได้ขนาดใหญ่ถึง 50ตัน ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจในระ ดับโลก.

 

ผลงานในเกาหลี

  ผลงานที่ผ่านมาของบริษัทซองจงซาได้เริ่มต้นจากการหลอมระฆังใหญ่ของจังหวัดควางจู (ขนาด 31 ตัน) และต่อจากนั้นก็มีชิ้นงาน ผลิตตามขึ้นมาอีกมากมาย เช่นระฆังขนาด 20 ตันขึ้น13 ใบ , ขนาด 10 ตันขึ้น 10 ใบ, ขนาด 5 ตันขึ้นไป กว่า 140 ใบ รวมทั้งสิ้นกว่า7000ใบและได้ทำการสร้างระฆังให้แก่วัดและ องค์กรต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศอีกมากมาย.

  

สาขาที่กรุงเทพประเทศไทย

img1.gif

สํานักงานที่เกาหลี

โรงงานที่เกาหลี

 

  1956 ก่อตั้งบริษัท ซองจงซา (บริษัทแรกผลิต ระฆัง)

  1973 แต่งตั้ง นาย วอนควางซิก เป็นประธานกรรมการ รุ่นที่2

  1976 จดทะเบียนการค้า

  1983 ได้ยกย่องให้เป็น องค์กรผลิตผลงานสืบทอดศิลปะหัตกรรม (กระทรวงพาณิชย์และ อุตสาหกรรม)

  1985 ขยายและ ย้ายโรงงานผลิตไป คีฮึง

  1986 ผลิตของที่ระลึก ในงานกีฬา โอลิมปิก กรุงโซล

  1993 ผลิตของที่ระลึก ในงาน EXPO เมืองแทจอน

  2002 ผลิตของที่ระลึก ในงานฟุตบอลโลก เกาหลี-ญี่ป่น

  2002 ขยายและย้ายโรงงานผลิตมาที่ จินชอน (ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก)

  2004 ได้รับยกย่องเป็นองค์กรธุรกิจส่งออก (ธุรกิจขนาดเล็ก)

  2004 ได้ยกย่องเป็นองค์กรธุรกิจปรับปรุงปฏิรูป งานช่างฝีมือ (ธุรกิจขนาดเล็ก)

  2004 เชื่อมสัมพันธ์ทางด้านธุรกิจ กับมหาวิทยาลัยช่างฝีมือ อินฮา

  2004 ได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์กร ทำผลิตภัณฑ์ศิลปะหัตกรรมพื้นบ้า นส่งให้กับทางรัฐบาล

  2006 ได้รับสิทธิบัตร์ "The Lost-wax Casting Process of Bell"

  2006 ได้รับยกย่อง โรงงานอุตสาหกรรม CLEAN

  2007 ได้รับเลือก เป็นองค์กรธุรกิจพัฒนาศิลปะหัตกรรมขึ้นชื่อจาก KCPF

  2007 ได้รับยกย่องเป็นองค์กร ธุรกิจพัฒนาผลงานพื้นบ้าน จากพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติ

  2007 ได้รับยกย่ององค์กรธุรกิจพัฒนาออกแบบงานฝีมือใหม่ จาก KIDP

  2007 ได้รางวัลธุรกิจยอดเยี่ยมที่สุด ในเกาหลี ปี 2007(รางวัลสูงสุด)

  2007 ขึ้นทะเบียน Venture Business (ธุรกิจขนาดเล็ก)

  2007 ได้รับมาตรฐานองค์กรธุรกิจ ISO 9001

 

เป็นองค์กร ทำผลิตภัณฑ์ศิลปะหัตกรรมพื้นบ้า นส่งให้กับทางรัฐบาล

สิทธิบัตร

ISO 9001

Venture Business

 

 

 

 

 

 

 

BOSINGAK

Daejeon EXPO

Kyeonggi

Province

Jinhae City

Kyeongbuk
Province

Mokpo City

Chungbuk
Province

Daegu City

Gwangju City

Cheonan City

Pocheon City

Gangneung

City

 

Over 30 ton(3ea)

  - Hwacheon County   37.5ton

  - Taiwan Buddist Group   33.75ton

  - Gwangju City   31ton

 

◎ 20 - 30 ton(13ea)

  - Kyeongbuk Province   29ton

  - Yeoju Daesunjinrihoe   27ton

  - Sokcho Daesunjinrihoe   27ton

  - Daejeon EXPO Bell   24ton

  - Daegu City   22.5ton

  - Taebac Hyeunbulsa   22.5ton

  - Kyeonggi Province    21ton

  - Chungbuk Province   21ton

  - Mokpo City   21ton

  - Jinhae City   21 ton

  - Kimhae City   21ton

  - Seoul Bosingak   20 ton

  - Hwaseong Temporary palace   20 ton

 

◎ 10 - 20 ton(9ea)

  - Cheonan City   19 ton

  - Pocheon City   15 ton 

  - Pocheon Daesunjinrihoe   13.5 ton

  - Suwon City   12.4 ton

  - Yangyang Hyuhyuam 12.4ton

  - Changwon City   12.4 ton

  - Hamyang County  12.4ton

  - Gangneung City   11.3ton

  - Busan Samgwangsa   11.3 ton

 

◎ 7 - 10 ton(25ea)

  - Japan Koraiji   7.5ton

  - Singapore Haiinnsi   7.5ton

  - Nepal Daesungseokgasa   7.5ton

  - Seoul Daesunjinrihoe   9ton 

  - Mukookdaedo   9ton

  - Yangsan Tongdosa   8.6 ton 

  - Goseong Geonbongsa   8.6ton

  - Keumsan Keumsansa   8.2ton

  - Wonju City   7.5ton

  - Hoengseong County  7.5ton

  - Jincheon County  7.5ton

  - Seoul Jogyesa   7.5 ton

  - Hapcheon Heinsa   7.5ton

  - Buchun Seogwangsa   7.5ton

  - Yongin Waujeongsa   7.5ton

  - Suncheon Seonamsa   7.5ton

  - Wonju Sangwonsa   7.5ton

  - Ulsan Jeonggwangsa   7.5ton

  - Jeongeup Naejangsa   7.5ton

  - Jeonju Anguksa   7.5ton

  - Yeocheon Heungguksa   7.5ton

  - Gumi Yeongmyeongsa   7.5ton

  - Jangsu Jukrimjeongsa   7.5 ton

  - Janggye Seonggwansa   7.5ton

  - Jincheon Botapsa   7.5ton

 

◎ 4 - 7 ton(130ea)

  - Seoul Beopryeonsa   6ton

  - Kyeongju Bulguksa   5.6ton

  - Seoul Doseonsa   5.6ton

  - Seoul Taegosa   5.6ton

  - Busan Beomeosa   5.6ton

  - Uiseong Goeunsa   5.6ton

  - Gurye Hwaeumsa   5.6ton

  - Jeongeup Naejangsa   5.6ton

  - Anseong Gyeongsusa   5.6ton

  - Busan Suinsa   5ton 

  - Suncheon Songgwangsa   5ton

  - HONGKONG Po Lin Monastery    5ton

  - USA Hawai Daewonsa   4ton

  - JAPAN Koumeiji   4ton

  - JAPAN Ankokuji   4ton

  - CHINA Xingjiaosi   4ton

  - SINGAPORE Foo Hai Ch'an Monastery   4ton 

  - THAI Royal house   4ton

  - Jeonju City   4.5ton

  - Suwon Yongjusa   4ton

  - Odaesan Woljungsa   4ton

  - Boeun Beopjusa   4ton

  - Yesan Sudeoksa   4ton

  - Hadong Ssanggyesa   4ton

  - Jangseong Baekyangsa   4ton

  - Chungju bongeunsa   4.5ton

  - Bonghwa Chukseosa   4.5ton

  - Busan Naewonjeongsa   4.5ton

  - Busan Mujusa   4ton

  - Busan Yongguksa   4ton

  - Busan Seongbulsa   4ton

  - Jeju Smabangsa   4ton

  - Jeju Keukraksa   4ton

  - Jeju Seondeoksa   4ton

  - Seoul Yeonghwasa   4ton

  - Seoul Guryongsa   4ton

  - Seoul Gyeongguksa   4ton

  - Hwaseong Sinheungsa   4ton

  - Gwangju Wonhyosa   4ton

  - Gwangju Wonhyosa   4ton

  - Yongdong Banyasa   4ton

  - Yeongju Kwaneumsa   4ton

  - Yeongju Hibangsa   4ton

  - Gangneung Nakgasa   4ton

  - Jinju Cheonggoksa   4ton

  - Daejeon Jagwangsa   4ton

  - Bonghwa Cheongryangsa   4ton

  - Hwasun Manyeonsa  4ton

  - Bucheon University   4ton 

  - Dongguk University   4ton

 

◎ Under 4 ton (about 6800ea)

  - JAPAN  WASEDA University   2ton          

  - USA  The war memorial korean   2.1ton

  - USA  Sambosa   2ton

  - VIETNAM  Hoa Nghiem Pagoda   1.5ton

  - TAIWAN  Xianguansi   1.1ton 

  - JAPAN  Bell of Japan-Korea friendship  1ton 

  - JAPAN  Maruyama Unsou  750kg

  - USA  Hongbeopsa   750kg

  - USA  LA Dalmasa   750kg 

  - HONGKONG  The Buddist Association  750kg

  - SINGAPORE   Foo Hai Ch'an Monastery   375kg

 

 

Copyright (c) SUNGJONGSA. All Right Reserved.

96 ถนนศิริพงษ์ ชอยสําราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10200
Tel: 02-5388737  /  C.P: 081-872-7725

110-43 Kyonji-Dong Chongro-Ku Seoul KOREA / TEL : 82-2-596-7135 / FAX : 82-2-733-4840 / C.P 82-10-2731-6141
www.sungjongsa.co.kr  /  sungjongsa@hotmail.com