สอบถามเป็นภาษาไทยติด

ต่อได้ที่ เบอร์โทร

081-872-7725

 

สวัสดีครับ. ผมวอนควางซิกผู้บริหารระดับสูงของบริษัทซองจงซา.

บริษัทซองจงซาเป็นบริษัทชั้นนำของวงการการผลิตระฆังวัดในประเทศเกาหลีที่ก่อตั้งขึ้นในฐานะผู้ผลิตระฆังวัดแห่งแรกของประเทศเกาหลี.

ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึง ณ ปัจจุบันนี้ก็ครบรอบ53ปีแล้ว. และตั้งแต่เข้าสู่วงการการทำระฆังวัดก็นับเป็นเวลา49ปี. ระหว่างนั้นบริษัทซองจงซาของพวกเราเองก็ได้เริ่มกำเนิดระฆังประชาธิปไตยเมืองควางจูซึ่งเป็นระฆังที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลี,ผลิตระฆังวัดที่สำคัญๆของประเทศกว่า7,000ใบ.

และในฐานะที่สามารถผลิตระฆังวัดด้วยความสำเร็จที่มีพื้นฐานความสามารถทางด้านช่างฝีมือที่ยอดเยี่ยมให้กับทางรัฐบาลทำให้สามารถยืนหยัดในระดับโลกในการผลิตระฆังวัดได้ด้วยความสามารถที่แท้จริง และด้วยการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวของตัวเองเป็นเวลานับ10ปีจนสามารถฟื้นฟูกรรมวิธีการหลอมขี้ผึ้งซึ่งเป็นวิธีการหลอมแบบโบราณที่สืบทอดต่อกันมาของเกาหลีที่แทบจะสูญหายไปแล้วให้กลับคืนมาได้จนถูกยกย่องให้เป็นช่างฝีมือแม่แบบ(Master Craftsman)ในปี 2000ที่ผ่านมาโดยกรมแรงงานของประเทศเกาหลีและถูกยกย่องให้เป็นบุคคลทางวัฒนธรรมดีเด่นหมายเลข112ด้านช่างฝีมือในปี 2001.

 ในอนาคตบริษัทของพวกเราจะใช้ความสามารถทางด้านช่างฝีมือที่ยอดเยี่ยมที่ถูกสะสมมาจนถึงปัจจุบันนี้ไม่ใช่เพียงแค่ประเทศเกาหลีแต่เราจะพยายามก้าวสู่แถวหน้าในการผลิตระฆังที่ดีที่สุดไม่ว่าจะทั้งรูปแบบและเสียงในทุกๆประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ.

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทซองจงซา

                                            อาจารย์ วอนควางซิก

                                          บุคคลทางวัฒนธรรมดีเด่น / ช่างฝีมือแม่แบบ

 

 

butto01c.gif ประวัติผู้บริหารระดับสูง

1942 จังหวัดคยองกี อำเภอฮวาซอง ตำบลนัมยาง

1960 เข้าร่วมวงการหลอมระฆัง (เข้าทำงานในบริษัทซองจงซา)

1973 รับตำแหน่งผู้บริหารรุ่นที่ 2 ของบริษัทซองจงซา

1974 ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวัฒนธรรม จากองค์กรวัฒนธรรมศาสนาพุทธ

1993 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการศูนย์วิจัย ศิลปะพื้นบ้านเกาหลี

1999 ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา ACDPU

2000 ได้รับรางวัลจากผู้อาวุโสของจังหวัดชุงชอนเหนือ

2000 ได้รับเลือกให้เป็นยอดช่างฝีมือในสาธารณรัฐเกาหลีใต้

2000 ได้รับรางวัลยกย่องจาก นายกรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน

2001 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นบุคคลทางวัฒนธรรมดีเด่นหมายเลข112

2003 คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สืบทอดศิลปะหัตกรรม สาธารณรัฐเกาหลีใต้

 2005 ผู้อำนวยการ กิตติมศักดิ์  พิพิธภัณฑ์ ระฆัง

 2005 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นปัญญาชนผู้มีสติปัญญาดีเยี่ยม

 2005 ได้รับรางวัลยกย่องจาก ประธานาธิบดี

 2006 อาจารย์ กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย Korea Polytechnic University

 2006 ประธานกรรมการ สมาคมอนุรักษ์ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม

 2007 ประธานสมาคมระฆังเกาหลี  

บุคคลทางวัฒนธรรมดีเด่น

หมายเลข112

ช่างฝีมือแม่แบบ

รับจากประธานาธิบดี

 

ได้รับแต่งตั้งให้เป็น

ผู้มีสติปัญญาดีเยี่ยม

 

butto01c.gifรางวัลทื่ได้รับจากการทํางาน

1974 รางวัลผลงานยอดเยี่ยม งานนิทรรศการศิลปะพุทธศาสนาครั้งที่ 5

1976 รางวัลชมเชย งานนิทรรศการศิลปะพุทธศาสนาครั้งที่ 7

1985 ออกแบบของที่ระลึก เข้าประกวดในนิทรรศการศิลปะหัตกรรมระดับประเทศ

1988 รางวัลผลงานดีเด่น งานนิทรรศการศิลปะศาสนาพุทธครั้งที่ 12

2000 รับคัดเลือกเป็นรางวัลพิเศษ งานสืบทอดศิลปะหัตกรรม สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ครั้งที่ 25

2006 ผลงานได้รางวัลชมเชย ในงานศิลปะหัตกรรม ท่องเที่ยว ของจังหวัดชุงชอนเหนือ

  

 

Copyright (c) SUNGJONGSA. All Right Reserved.
96 ถนนศิริพงษ์ ชอยสําราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10200
Tel: 02-5388737  /  C.P: 081-872-7725

110-43 Kyonji-Dong Chongro-Ku Seoul KOREA

TEL : 82-2-596-7135 / FAX : 82-2-733-4840 / C.P 82-10-2731-6141
www.sungjongsa.co.kr  /  sungjongsa@hotmail.com